concept and contents wanderdrawing.nl  © 2010·2022  yvonne van den herik      
home
 
news
works
cv
text
contact
drawinglog
 
wanderdrawing
intro     
re·view     
re·trace     
pilots (past)     
visual notes
wdr book
een·ode·aan
re·view / tl
... art·moves·art
former projects
y v o n n e   v a n   d e n   h e r i k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a r t · m o v e s · a r t
 
 
 
 
 
 
 
′Art Moves Art′ originated from a desire to experiment with visual notes on art in a live situation and started with live performances at Kunstroute Leiden 2011, by drawing and experimenting on artworks in situ and simultaneously showing the work-in-progress just in the exhibition space itself by projecting it on the wall, 'between' the exhibited works.
 
Afterwards, in the studio, the 'Art Moves Art' process goes on and leads to new drawings in a similar way as the works which have had other visual input (see 'text' in menu left).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a small selection of art-moves-art works
 
 
 
 

 
untitled  2012
one of a series of live drawings after a work of Hein Kuipers 2012
(freehand made, with pressure sensitive pen on a Wacom tablet, during Kunstroute Leiden 2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
untitled  2012   ( n1 to 3 )
series of digital drawings, made afterwards in studio
drawn freehand with pressure sensitive pen on Wacom tablet
('after' live and freehand made digital drawings on a work of Hein Kuipers 2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
untitled  2012   ( remix 2  /  n1 to 6 )
brush and indian ink on paper
(6 x) 100 x 70 cm  (unframed size)
(′after′ live and freehand made digital drawings on a work of Bunny Soeters)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
untitled  2011
one of a series of live digital drawings, freely mixing fragments of them
after visual notes of several works in the exhibition of members of ARS Aemula Naturae
(freehand made, with pressure sensitive pen on a Wacom tablet, during Kunstroute Leiden 2011)
 
 
 
 
 
 
copyrights  art·moves·art   © 2011·2022 Yvonne van den Herik l wanderdrawing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a b o u t   a r t · m o v e s · a r t
D u t c h   t e x t   /   a r c h i v e s

 
 
 
 
′Art Moves Art′  (in Dutch: ′Kunt beweegt Kunst′) is part of 'Wanderdrawing' , it can directly be visited
at  www.art-moves-art.nl  and has its origin in earlier live performances, like Art in Progress 09
 
 
 
onderstaande tekst stond destijds op mijn kunstenaars-
pagina op de website van de Kunstroute Leiden

 
 
Yvonne van den Herik tekent graag live op dans en muziek (Kunstroute Leiden 2009), maar ook op andere kunstwerken (Kunstroute Leiden 2011 en 2012).
 
″ Dans beweegt kunst en muziek, kunst beweegt muziek en dans, muziek beweegt dans en kunst: dit alles in een doorgaand en wederzijds interactieproces. Samen met een collega-kunstenaar, vier dansers en twee musici, heeft Yvonne van den Herik haar plezier in dit experiment en haar enthousiasme over deze wederzijdse bezieling gedeeld met het publiek van de Kunstroute Leiden 2009.″
 
Kijk hier voor een beeldverslag van deze eerste performance  ′Art in Progress 09′  , die plaatsvond in (en om) het prachtige en monumentale gebouw van Ars Aemula Naturae in Leiden
 
 
In 2011 kwam Yvonne van den Herik met een solo project: ′Kunst beweegt kunst′  (′Art Moves Art′), een live wanderdrawing performance, waarin Van den Herik zich, al kijktekenend, liet inspireren door 1 of meerdere kunstwerken.  Het experiment vond plaats in de zalen van de ARS galerie
Yvonne van den Herik tekende  (net als tijdens ′Ars in Progress 09′) op een digitaal tablet, ′freehand′, met een drukgevoelige pen, en met een beamer, zodat het publiek van de Kunstroute Leiden 2011 ook nu weer rechtstreeks kon meekijken.
 
 
'Kunst beweegt kunst'  (′Art Moves Art′)  was een jaar later, tijdens Kunstroute Leiden 2012, opnieuw het thema. Het experiment daarentegen een beetje anders.
Uitgangspunt dit keer was dat ze vrije improvisatie en 'ronddwalen' een belangrijker rol wilde laten spelen. Geen beamer dus. Het publiek kon immers evengoed meekijken via het beeldscherm van haar MacBook.
 
 
 
 
© 2011·2022 Yvonne van den Herik l wanderdrawing
 
 
 
 
 
 
 
 
terug naar boven l back to the top