wanderdrawing · art projects  l  wanderdrawing.nl  l  yvonne van den herik
 
home
 
news
works
cv
text
contact
drawinglog
 
wanderdrawing
intro     
re·view     
re·trace     
pilots (past)     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
         y  v  o  n  n  e     v  a  n    d  e  n     h  e  r  i  k 

 
 
 
 
 
March 2010 'Wanderdrawing' went public, starting a log and
publishing drawings.
 
Wanderdrawing has grown and developed since.
Have a quick look through the  submenu left
to get an impression of the current wanderdrawing projects 'Re-View' and
'Re-Trace' as well as the past pilot projects
and/or scroll down to read about the origin of Wanderdrawing
 
 
a selection of wanderdrawing works from the first years (2011-2012)
was also published in
 wanderdrawing.blogspot.com
 
 
 
 
 

wanderdrawing at sunset (Namibia 2010)
 
 
 
t h e   s t a r t
 
(for Dutch text scroll down)
 
 
wanderdrawing is the practice I developed over years before 2010, it is my way of looking at the world around me and can be described this way:
 
drawing is observing and observing is drawing.
drawing and observing are merging with each other in my way of looking at and wandering through visual reality.
not only when I'm sketching outside to get inspiration or when I'm painting on a digital tablet during the live (movedrawing)projects, but also when I'm reviewing my own photographic work or an art work of someone else.
my (paint)drawing hand or arm seems to be linked directly to my eye movements, both wandering around curiously and spontaneously.
in this simultaneous and highly intuitive action of observing by drawing and vice versa, I become aware and can understand more deeply what I really see and why I see it like this
 

wanderdrawing result (example from 2008)

 
wanderdrawing ∗¹  is the name I want to have registered here on my website, to specify and record my ‘method’ of working, as well as my project, which is related to this method: the wanderdrawing project. This project was set up last februari and from now on project results will be shown regularly on this page
 
With the wanderdrawing project  I want to pay a tribute to ‘visual spatial thinking’ and visual language.  I started the project to deepen my knowledge of this visual spatial working approach and to discover more about both process and results.∗²
First of all I started reflecting on works of other artists. This is part of a concept I have developed last month, preparing an alternative column on an international and favourite artsite. In my studio I made wanderdrawings on those artworks I intuitively felt attracted to. These wanderdrawings are freehand made on a digital tablet, with a pressure sensitive pen and divers brush settings. I forced the drawings in a cartoon-like format, with three boxes each. Publication of these and upcoming wanderdrawing reviews will of course depend on agreement between me and the owners of both artsite and artworks.
To publish try-out versions, showing approach and content of this concept of wanderdrawing reviews, I recently started similar series of wanderdrawings based on the archives of my own photographic work.
 
will be continued..    on wanderdrawing log (scroll down on this page)
 
 
 photo © adriën cozijnsen
wanderdrawing on a digital tablet, with pressure sensitive pen
(here during previous project: art in progress 09)

 
 
∗¹  can be translated in Dutch as ‘kijktekenen’ or ‘dwaalschetsen’
∗²  also as follow-up of (and to be continued with questions related to) my ‘intuitive sketching’ research (see information > resume)
NB. this exploring part of the wanderdrawing project is gradually developing, contents are under construction

 
______________________
 
origin, concept, drawings, photos, visualization and implementation of wanderdrawing and wanderdrawing project: © 2010·2022 Yvonne van den Herik
(certificates registered 22.03.2010 Rotterdam, n 40004986)

 
 
 
 
 
 
 
 
h o e   h e t   b e g o n
 
(for English text and pictures scroll up)
 
 
wanderdrawing is een manier van werken, die ik in de loop der jaren voorafgaand aan 2010 heb ontwikkeld, die bij mij hoort en alsvolgt te beschrijven is:
 
tekenen is kijken en kijken is tekenen
tekenen en kijken zijn één  in mijn manier van kijken naar en ronddwalen door de visuele werkelijkheid
deze werkwijze hanteer ik in de allereerste schetsen voor autonoom werk en als ik (live) teken in de movedrawing-projecten, maar ook als ik kijk naar mijn foto's of naar het werk van andere kunstenaars
mijn (schilder)tekenende hand of arm volgt als het ware rechtstreeks mijn rondspeurende oogbewegingen
al doende neem ik waar en onderzoek ik wat ik zie en hoe ik ernaar kijk
 
wanderdrawing ∗¹  is de naam en titel die ik, bij deze, op mijn website vastleg, als zijnde de naam voor deze werkwijze en tevens titel van het project, dat ik in februari j.l. heb opgezet en waarvan ik vanaf nu regelmatig verslag wil doen: het wanderdrawing-project.
 
Het wanderdrawing project is een ode aan het beelddenken en de visuele taal en is gestart om werkwijze en resultaten te verdiepen en nader te kunnen onderzoeken.∗²
De eerste werken in het kader van dit project waren reflecties op het werk van andere kunstenaars. Deze wanderdrawings zijn gemaakt in eigen atelier, op een digital tablet, freehand ge(schilder)tekend, met een drukgevoelige pen en diverse brush instellingen. Ze hebben de vorm van een soort van stripverhaal, dwz steeds een reeks van drie tekeningen per kunstwerk.
Om publicatie van deze en komende series van werken verder voor te kunnen bereiden en tegelijkertijd alvast iets te kunnen laten zien van de aanpak en inhoud van het project, heb ik sinds begin maart ook reeksen wanderdrawings op basis van mijn eigen foto-archief gemaakt.
 
wordt vervolgd..  zie wanderdrawing log (scroll naar beneden op deze pagina)

 
 
∗¹  in het nederlands: ‘kijktekenen’ of ‘dwaalschetsen’
∗²  dit ook als vervolg op eerder onderzoek naar ‘intuitive sketching’ (zie information > resume)
NB. toelichting en inhoud mbt dit onderzoeksgedeelte van het wanderdrawing project volgen

 
______________________
 
idee, concept, foto's, tekeningen, visualisering en uitvoering van wanderdrawing en wanderdrawing project: © 2010·2022 Yvonne van den Herik
(akten geregistreerd dd 22.03.2010 Rotterdam, nr 40004986)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
· · ·
 
webdesign, images & text   © 2022  yvonne van den herik