concept and contents wanderdrawing.nl  © 2010·2022  yvonne van den herik      
home
 
news
works
cv
text
contact
drawinglog
 
wanderdrawing
intro     
re·view     
re·trace     
pilots (past)     
visual notes
wdr book
een·ode·aan
... re·view / tl
art·moves·art
former projects
y v o n n e   v a n   d e n   h e r i k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r e - v i e w   1 s t   s t a g e   ( a r c h i v e s )
 
 
 
 
 
 
 
 
During the 1st stage of the Re-View experiment I started it as webserie at Tubelight.nl.
Making a number of contributions myself, inviting other artists to participate and coordinating the diverse
publications, 36 visual notes on art were published in that period  (weekly, from Feb till Dec 2011)
 
just below, here on this sitepage, you'll find a small selection of my contributions
 
After a year of experimenting this way, the project in my opinion had need of a focus on the development
of my own way of visually re-view-ing and all freedom in how to publish these drawings on the web.
In other words, managing everything myself came out to be a vital next step :
 
R e - V i e w  since then runs at wanderdrawing-re-view.blogspot.nl   /  click  re-view  in menu left
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e - V i e w   1 s t   s t a g e
 
a small selection of my Re-View drawings made during this period
 
 
 
 
 
______________________
Re-View #1
 
Re-View on paintings of Cecily Brown
exhibition:
'Based on a true story', GEM, Den Haag
20 Nov 2010 · 27 Feb 2011

 

 
 
 
 
______________________
Re-View #5
 
Re-View on works of Alicja Werbachowska
and (slightly) Ton van Kints
 
exhibitions:
Alicja Werbachowska, Galerie Wit, Wageningen
20 Feb · 13 Mar 2011
Ton van Kints and Warffemius, Galerie Clement, Amsterdam
26 Feb · 26 Mar 2011

 
 

 
 
 
 
 
 
______________________
Re-View #13
 
Re-View on works of Boris van Berkum,
Philip Akkerman and Henri Jacobs
 
exhibitions:
'Dreaming of a Mega Renaissance', Museum Boijmans van Beuningen,
12 Feb · 13 Jul 2011
'Akkermania', Kunsthal Rotterdam,
9 Apr · 26 Jun 2011
'Henri Jacobs', Heden, Den Haag,
1 May · 18 Jun 2011

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________
 
all drawings are freehand (!) made, with a pressure sensitive pen, on a digital tablet
copyrights Re−View  © 2011·2022 Yvonne van den Herik l wanderdrawing

 
 
 
 
 
 
postscript...
a selection of notes and thoughts, gradually developed during this 1st stage period, have been
published in ′ Re-View log 2011′.  This log is offline now, I'm working on a follow-up, one without words.
Interested in those 1st stage thoughts? let me know and I'll send you in pdf
 
 
 
 
back to the top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a b o u t    R e - V i e w   1 s t   s t a g e
c o n c e p t   t e x t   /   a r c h i v e s
 
(for Dutch text scroll down)

 
 
Visual language offers great support to science, education and journalism in developing and transferring ideas, knowledge and opinions.
 
In art reviews however it is rather unusual to reflect and argue visually instead of, or even additional to, verbal language. In the webserie Re-View artists and designers are invited to comment on art, exhibitions or events, by merely visual notes.
Re-View is initiated and curated by Yvonne van den Herik. She's coordinating and performing the experiment as part of her Wanderdrawing project
 
The process of looking for more artists to join Re-View, is intuitive and open minded, but also critical and selective, in order to increase diversity and to widen the range of views and signatures, because this will give the experiment more impact and profundity.
 
 
 
Motivation
 
Any word added to an artwork will direct the way you will observe it.
(Art)historical background, cultural and social context, information about the artist, intentions, biography, all can help to open the observer's eyes and get a deeper understanding of the work, just as much as it may keep the observer from the experience of close and independent observation.
 
What do you see, if there's no information at all? If there's nothing but the artwork?
 
Visual intuition and visual spatial thinking provide supplementary knowledge.
In Re-View artists show their views, guided by professional observation and intuition, providing supplementary knowledge by visualizing their ideas and associative, nonlinear and ambiguous mode of thought. Commenting on an artwork this way will open the spectator's eyes in a different manner. Re-View offers challenging guides and is initiated to observe more closely, postpone interpretation and facilitate open minded perception.

 
 
 
NB.
contributors Re-View 1st stage:
Vos Broekema & Melanie Drent  (I DON/T BUY IT)  ·  Paul van der Eerden  ·  Annemarie Estor  ·  Lies van Gasse  ·  Yvonne van den Herik / Wanderdrawing  ·  Niels Huizer  ·  Nanette Kraaikamp  ·  Ton Kraayeveld  ·  Sjaak Langenberg & Rosé de Beer  ·  Hendrik van Leeuwen  ·  Bert Mebius   (photos; Rita Klaucke)  ·  Jan Selen
Webeditor Tubelight:  Sabien Teulings.
 
 
 
______________________
 
Initiation, concept, design and implementation of Re-View started in jan 2011
the first Re-View was published 9 febr 2011 at Tubelight.nl
 
thanks to Tubelight and editors: for their hospitality and great support
thanks to the artists who join(ed) Re-View: for their enthusiasm and contributions
 
copyrights Re−View  © 2011·2022 Yvonne van den Herik l wanderdrawing

 
 
 
 
 
 
 
 
o v e r    R e - V i e w   1 e   f a s e
c o n c e p t   t e k s t
 
(for English text scroll up)

 
 
Visuele taal levert in wetenschap, onderwijs en journalistiek een effectieve aanvulling op kennisoverdracht en idee-ontwikkeling.
 
Om visuele taal te gebruiken als kunstkritiek daarentegen, is nogal ongebruikelijk. In de serie Re-View leveren kunstenaars en ontwerpers bij toerbeurt een beeldreactie op tentoonstellingen, als recensie. Initiator en curator van Re-View is Yvonne van den Herik. Zij coördineert het experiment als onderdeel van haar Wanderdrawing project.
 
Omdat veelzijdigheid en reikwijdte in visie en visuele verschijningsvorm  Re-View interessanter, spannender en krachtiger zal maken, wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van het team.  Op een intuitieve en open manier, maar tegelijkertijd kritisch en selectief, zo wil Van den Herik meer en andere Re-View-ers vinden.
 
 
 
Drijfveer:
 
Verhalen over kunst sturen het kijken. Het plaatsen van kunstwerken in een kunsthistorisch of maatschappelijk kader, het achterhalen van de intenties van de kunstenaar, kritische beschouwingen, alles draagt bij aan diepgaande reflectie en gegrond oordelen.
 
Maar wat zie je, als je puur kijkt ?  Als er geen andere informatie beschikbaar is dan het kunstwerk zelf?
 
Visuele intuïtie en beelddenken leveren aanvullende kennis.
De kunstenaars die in Re-View hun eigen visie laten zien, laten zich leiden door een professionele kijk en intuitie en leveren aanvullende kennis door hun ideeen en associatieve manier van denken te verbeelden. Door op deze wijze te reageren en commentaar te leveren kunnen anderen als het ware door hun ogen meekijken. Re-View vormt daarmee een uitdaging om anders te kijken, met als doel diepgaander en aandachtiger te observeren en meer open te staan voor het pure ervaren, alvorens tot mogelijke interpretaties en meningvorming over te gaan.

 
 
 
NB. 
aan Re-View 1st stage werkten mee:
Vos Broekema & Melanie Drent  (I DON/T BUY IT)  ·  Paul van der Eerden  ·  Annemarie Estor  ·  Lies van Gasse  ·  Yvonne van den Herik / Wanderdrawing  ·  Niels Huizer  ·  Nanette Kraaikamp  ·  Ton Kraayeveld  ·  Sjaak Langenberg & Rosé de Beer  ·  Hendrik van Leeuwen  ·  Bert Mebius   (photos; Rita Klaucke)  ·  Jan Selen
Webredactie Tubelight:  Sabien Teulings.
 
 
 
______________________
 
Initiatie, idee, ontwerp en uitvoering van Re-View vonden hun oorsprong in jan 2011
de eerste Re-View werd gepubliceerd 9 febr 2011 op Tubelight.nl
 
met dank aan Tubelight en in het bijzonder de webredactie van Tubelight: voor de gastvrijheid, het enthousiasme en alle medewerking
en met dank aan de kunstenaars, die een bijdrage leverden (of nog gaan leveren) aan Re-View: voor het enthousiasme, het meedenken en meedoen
 
copyrights Re−View  © 2011·2022 Yvonne van den Herik l wanderdrawing

 
 
 
 
 
 
terug naar boven l back to the top